Публічна оферта

Дана оферта є офіційною публічною пропозицією ТОВ «ГЛОРІ ХОУТЕЛС ГРУП» (далі Агентство) укласти Договір між Вами і Агентством на зазначених умовах.

Договір розміщений в мережі Інтернет на офіційному сайті Агентства www.gloryhotels.group і надаються Клієнту за допомогою електронного та інших форм зв'язку. Договір укладається шляхом акцепту оферти.

Акцептом оферти є беззаперечна згода Клієнта з умовами оферти шляхом оплати згідно Замовлення відповідно до вимог цієї Оферти.

Терміни та визначення.

Турист - особа, яка відвідує місце тимчасового перебування в лікувально-оздоровчих, рекреаційних, пізнавальних, фізкультурно-спортивних, професійно-ділових, релігійних та інших цілях на період від 24 годин до 6 місяців або здійснює не менше однієї ночівлі в місці тимчасового перебування.

Клієнт - турист або інша особа, яка замовляє туристичний продукт від імені туриста, в тому числі законний представник неповнолітнього туриста.

Туристичний продукт - комплекс послуг з харчування, перевезення і розміщення і іншим дод.послугам.

Туроператорська діяльність - діяльність по формуванню, просуванню і реалізації туристичного продукту, здійснювана юридичною особою. Туроператор є особою (виконавцем), що надає туристу і (або) іншому замовнику послуги за договором про реалізацію туристичного продукту.

Турагентська діяльність (діяльність Компанії) - діяльність по просуванню і реалізації туристичного продукту, здійснювана юридичною особою або індивідуальним підприємцем.

Трансфер - послуга з перевезення туриста від місця його прибуття в країну (місце тимчасового перебування) до місця його розміщення і назад, або послуга з перевезення туриста між декількома засобами розміщення.

Об'єкт розміщення - будь-який об'єкт, призначений для тимчасового проживання туристів (готель, турбаза, апартаменти, майданчик для кемпінгу та інші).

Замовлення - сформований Агентом (на підставі запиту та даних Клієнта) інформаційне повідомлення із зазначенням ключової інформації з бронювання, особливостям і оплаті обраного Турпродукта, яке подається клієнту шляхом обраного ним месенджера для спілкування (Viber, Telegram, e-mail, Fb і ін.)

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Агентство зобов'язується надати Клієнту послуги з підбору та бронювання туристичного продукту, сформованого Туроператором.

1.2 Клієнт зобов'язується оплатити послуги, зазначені в п. 1.1 цього договору. Всюди, де за текстом договору вказані обов'язки Клієнта, маються на увазі також обов'язки третіх осіб, в інтересах яких діє Клієнт, що супроводжують його (супроводжувані їм) особи, в тому числі неповнолітні (далі - туристи або учасники поїздки).

1.3 Клієнт передає Агентству кошти, надає відомості та документи, необхідні для надання послуг.

1.4 Відомості про Клієнта і (або) туриста в обсязі, необхідному для виконання Договору, вказані в замовленні.

1.5 Туристичний продукт, що відповідає зазначеним в замовленні вимогам Клієнта, формується Туроператором, відомості про який містяться в додатках до договору. Туроператор є особою (виконавцем), що забезпечує надання Клієнту під час подорожі послуг, що входять до туристичного продукту, і несе перед Клієнтом відповідальність за ненадання або неналежне надання Клієнту послуг, що входять до туристичного продукту, незалежно від того, ким повинні були надаватися або виявлялися ці послуги.

1.6 У комплекс туристичних послуг, які складають туристичний продукт, можуть входити:

1.6.1 бронювання авіа (ж \ д) квитка за маршрутом;

1.6.2 бронювання проживання та харчування в готелі;

1.6.3 трансфер;

1.6.4 екскурсійна програма;

1.6.5 поліс медичного страхування;

1.6.6 додаткові послуги, зазначені в замовленні на бронювання.

1.7 Агентство надає Клієнту достовірні відомості про склад і характеристики послуг, що входять до туристичного продукту.

1.8 Туристичний продукт вимагає попереднього бронювання і отримання підтвердження Агентством наявності такого продукту у Туроператора

1.9 Агентство здійснює реалізацію туристичного продукту на підставі договору з Туроператором, що сформували туристичний продукт, і діє за дорученням і за рахунок туроператора

2. Права та обов'язки сторін

2.1 Агентство зобов'язується:

2.1.1 Надати послуги з підбору, бронювання та оплати туристичного продукту, в порядку і в строки, встановлені цим договором.

2.1.2 Надати Клієнту отриману від Туроператора інформацію:

2.1.2.1 про споживчі властивості туристичного продукту відповідає зазначеним в замовленні вимогам Клієнта;

2.1.2.2 про правила в'їзду в місце тимчасового перебування і виїзду з місця тимчасового перебування, про основні документи

2.1.2.3 про медичні, санітарно-епідеміологічних та інших правилах (в обсязі, необхідному для здійснення подорожі);

2.1.2.4 про звичаї місцевого населення, про релігійні обряди, про святині, пам'ятники природи, історії, культури та інших об'єктах туристського показу, що знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього природного середовища (в обсязі, необхідному для здійснення подорожі);

2.1.2.5 про небезпеки, з якими Клієнт може зустрітися при здійсненні подорожі, в тому числі про необхідність проходити профілактику відповідно до медичних вимог;

2.1.2.6 про місце знаходження, поштові адреси і номери контактних телефонів приймає об'єкта і осіб, що надають доп. Послуги

Висловлюючи згоду з умовами оферти і договору, а також здійснюючи бронювання і його оплату Клієнт підтверджує отримання від Агентства необхідної та достовірної інформації !!!

2.1.3 Вжити необхідних заходів щодо забезпечення безпеки персональних даних Клієнта та (або) туриста, в тому числі при їх обробці і використанні.

2.1.4 Забезпечити оформлення страхового медичного полісу в разі потреби.

2.1.5 Повідомити Туроператора про укладення Договору, в тому числі узгодити з Туроператором умови подорожі (в тому числі споживчі властивості туристичного продукту) відповідно до Замовлення на бронювання.

2.2 Агентство має право:

2.2.1 У разі порушення Клієнтом умов оплати або дат заїзду анулювати бронювання туристичного продукту відповідно до чинного законодавства і п. 5.4 цього Договору.

2.2.2 Агентство має право отримати від туроператорів і перевізників бонуси, знижки та інші форми матеріального заохочення за придбання туру або авіаквитка і залишити їх в своєму розпорядженні.

2.3 Клієнт зобов'язується:

2.3.1 Провести своєчасну оплату ціни договору відповідно до розділу 4 договору.

Сплачуючи вартість послуг, Клієнт підтверджує, що до бронювання та оплати за договором Клієнт отримав інформацію в обсязі передбаченому п. 2.1.2. договору, в тому числі ознайомився з інформацією про туристський продукт, про Туроператора, про вимоги до документів і терміни їх подання, про порядок оформлення документів та іншою інформацією, розміщеною на офіційному сайті Агентства; отримав інформацію у співробітників Компанії в усній і (або) письмовій формі.

2.3.3 Надати Агентству точну інформацію про свій номер телефону і месенджеру, необхідну Компанії для оперативного зв'язку з Клієнтом, а також ПІБ та іншу інформацію, необхідну для здійснення бронювання.

2.3.4 Завчасно довести до відома Агентства інформацію про обставини, що перешкоджають здійсненню подорожі, до яких, в тому числі, але не тільки: різного роду захворювання Клієнта і пов'язані з ними медичні протипоказання (в тому числі стосовно до різних видів пересування, зміну кліматичних умов, особливостей національної кухні, застосування лікарських засобів і т.п.);

Зазначена в цьому пункті інформація може надаватися Клієнтом при бронюванні та (або) з використанням електронної пошти або інших засобів зв'язку.

При неможливості надання послуг у зв'язку з невиконанням Клієнтом зазначених вище зобов'язань послуги вважаються ненадані з вини Клієнта.

2.3.8 Дотримуватися законодавства місця тимчасового перебування, поважати соціальний устрій, звичаї, інших Клієнтів.

2.3.9 Дотримуватися під час проживання правила особистої безпеки.

2.3.10 Ставитися до майну третіх осіб з належною дбайливістю і обачністю, дотримуватися встановлених третіми особами правила користування таким майном, не завдавати шкоди майну третіх осіб.

2.3.11 Проводити за свій рахунок витрати, що не входять в замовлений туристичний продукт.

2.3.12 Негайно інформувати Агентство, а також представників приймаючої сторони, туроператора про ненадання або неналежне надання послуг, що входять до туристичного продукту послуг з боку третіх осіб.

2.3.13 Ознайомити зазначених в Замовленні учасників поїздки (туристів) з вмістом усієї інформації, наданою Агентством Клієнту в тому випадку, якщо Клієнт, уклав цей договір не тільки від свого імені, але також від імені або в інтересах інших, зазначених у договорі осіб; при цьому Клієнт гарантує наявність у себе повноважень на здійснення угоди в чужих інтересах.

Клієнт і туристи зобов'язані виконувати умови, передбачені умовами договору. Клієнт зобов'язується перед Агентством відповідати за дотримання туристами зобов'язань, передбачених умовами цього Договору.

2.3.14 Забезпечувати належний захист конфіденційних даних, які мають значення для виконання цього договору.

2.4 Клієнт має право:

2.4.1 Отримати при укладанні договору інформацію, надану Агентством відповідно до п. 2.1.2. договору.

2.4.2 Відмовитися від виконання цього договору.

У разі відмови за місяць до заброньованої дати заїзду, Клієнт зобов'язується оплатити Агентству і (або) туроператору, суму фактично понесених витрат, пов'язаних з виконанням зобов'язань за цим договором, а саме 25% від вартості Туристичного продукту.

В разі відмови (розторгнення договору) Клієнтом менш ніж за місяць до заброньованої дати заїзду, сума внесена як заставний платіж за бронювання Агентству не повертається і є частиною фактично понесених збитків, пов’язаних з виконанням даного договору.

2.4.3 Вимагати відшкодування збитків та компенсацію моральної шкоди у разі невиконання умов договору в порядку, встановленому законодавством України.

2.4.4 Клієнт має право на:

2.4.4.1 свободу пересування;

2.4.4.2 забезпечення особистої безпеки, своїх споживчих прав і збереження свого майна, безперешкодне отримання невідкладної медичної допомоги;

2.4.4.3 сприяння органів влади (органів місцевого самоврядування) місця тимчасово перебування в отриманні правової та інших видів невідкладної допомоги;

2.4.4.4 безперешкодний доступ до засобів зв'язку;

2.4.5 Клієнт має право:

2.4.5.1 запросити документи, що підтверджують придбання Туристичного продукту.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ. УМОВИ ОПЛАТИ

3.1 Клієнт має право уточнювати інформацію у співробітників Агентства, що стосується обраних послуг, їх наявності та вартості. Висновок клієнтом Договору, вчинення Клієнтом дії по виконанню договору, а саме оплати туристичного продукту, підтверджує отримання Клієнтом інформації про туристичний продукт і згоду Клієнта з умовами договору. Узгоджені з Клієнтом умови договору містяться в тексті цього договору, а також в підтвердженому замовленні Клієнта в Вайбер і (або) інших документах, спрямованих Клієнту Агентством.

3.2 Після вибору туристичного продукту і отримання необхідної та достовірної інформації, Співробітник агентства формує Замовлення Клієнта.

3.3 Замовлення Клієнта повинен містити наступну інформацію:

3.3.1 прізвища та імена туристів

3.3.2 дати заїзду та виїзду;

3.3.3 назву і категорію об'єкта розміщення, кількість номерів, що бронюються із зазначенням категорій номерів;

3.3.4 тип харчування;

3.3.5 необхідність включення в тур. продукт послуг з перевезення туриста;

3.3.6 необхідність включення в тур. продукт додаткових послуг;

3.3.7 інші умови і відомості, що мають відношення до туристичного продукту.

3.4 Клієнт зобов'язаний надати Агентству при бронюванні коректну інформацію, без помилок, друкарських помилок. Клієнту настійно рекомендується перевірити всю інформацію перед вчиненням оплати.

3.5 У разі відсутності туристичного продукту, відповідають цим вказівкам в замовленні вимогам Клієнта, Агентство має право запропонувати Клієнту альтернативний туристичний продукт або вимагати розірвання договору.

3.6 Оплатою за договором (повної або часткової) Клієнт підтверджує факт отримання необхідної та достовірної інформації, факт ознайомлення з текстом Замовлення.

3.7 Всі види платежів за цим Договором здійснюються в гривнях.

3.8 Розрахунки між Агентством і Клієнтом виробляються з використанням платіжних карт і в безготівковій формі, а також через сайт Агентства.

3.9 Повернення грошових коштів за договором проводиться за дорученням і за рахунок Туроператора. Агентство не повинно здійснювати повернення коштів за свій рахунок, без відповідного доручення Туроператора і повернення грошових коштів з боку Туроператора.

3.10 Клієнт проінформований, що передача отриманих від Клієнта грошових коштів може здійснюватися Агентством Туроператору, безпосередньо, або через інші організації.

4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1 Цей договір вступає в силу з моменту оформлення Замовлення і діє до дати закінчення подорожі.

5. ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1 Цей договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін або з інших підстав, передбачених чинним законодавством або цим договором. Агентство має право (але не зобов'язана) задовольнити запит Клієнта про зміну умов Заявки.

5.2 Кожна зі сторін має право вимагати зміни або розірвання договору у зв'язку з істотною зміною обставин, з яких сторони виходили при укладенні договору. До істотних змін обставин належать:

5.2.1 погіршення умов подорожі.

5.2.2 неможливість здійснення Клієнтом поїздки з незалежних від нього обставин.

При зміні або розірвання договору за зазначеними підставами застосовуються наслідки, передбачені п. 5.3., п. 2.4.2, п. 2.4.3 справжньої угоди.

5.3 У разі зміни або розірвання договору і (або) відмови Клієнта від виконання договору і (або) відмови від послуг Агентства, а також у випадках, перерахованих в п. 7.1. договору і (або) при неможливості виконання договору за обставинами за які жодна із сторін не відповідає, Клієнт відшкодовує Агентству і (або) туроператору, який є виконавцем і безпосередньо надає Клієнту і (або) іншому замовнику послуги за договором, фактично понесені витрати, пов'язані з виконанням зобов'язань за цим договором в розмірі 15% від вартості туристичного продукту.

5.4 Несвоєчасна або неповна оплата Клієнтом грошових коштів за цим договором, розглядаються сторонами як одностороння відмова Клієнта від виконання договору, або як неможливість виконання договору з причин, не залежних від Агентства.

5.5 Зміни і доповнення до договору можуть здійснюватися шляхом підписання сторонами додаткових угод або Замовлень.

5.6 Зміни до договору також можуть здійснюватися шляхом обміну документами з використанням електронної форми зв'язку. Згода Клієнта із запропонованими Агентством змінами, отримане з використанням електронної форми зв'язку прирівнюється до оформлення сторонами нового Замовлення або здійснення змін на паперовому носії. Вчинення Клієнтом дій по виконанню договору означає згоду Клієнта з умовами договору і з запропонованими Агентством змінами. Агентство має право вимагати здійснити зміни договору на паперовому носії.

5.7. Якщо Клієнт неодноразово порушує внутрішні правила проживання в Об’єкті розміщення, що призводить до матеріальних збитків або створює незручності іншим Клієнтам, Об’єкт розміщення має право відмовити в поселенні, або розірвати договір (ЗДІЙСНИТИ ВИСЕЛЕННЯ) без компенсацій витрат за проживання. А також занести Клієнта до списку порушників та відмовити йому в наступних бронювання

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ПОРЯДОК ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ

6.1 Відповідальність перед Клієнтом за ненадання або неналежне надання послуг, що входять до туристичного продукту, несе Туроператор, відомості про який містяться в додатку до Договору. Туроператор несе відповідальність перед Клієнтом за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором про реалізацію туристичного продукту, укладеним Агентством як від імені туроператора, так і від свого імені.

6.2 При наявності будь-яких зауважень щодо якості послуг, що надаються протягом подорожі і перерахованих в замовленні, або зауважень щодо дій третіх осіб, які безпосередньо надають Клієнту послуги, Агентства рекомендує Клієнту негайно звернутися до Туроператора та представникам приймаючої сторони на місцях, за телефонами, вказаними в договорі та додатках до нього.

6.3 У разі не врегулювання проблемної ситуації на місці, претензії до якості туристичного продукту пред'являються Клієнтом Туроператору у письмовій формі протягом 20 днів з дня закінчення дії договору і підлягають розгляду протягом 10 днів з дня отримання претензій.

6.4 У разі виникнення розбіжностей за договором між Клієнтом та Агентством сторони докладуть усіх зусиль для того, щоб вирішити конфліктну ситуацію шляхом переговорів і в претензійному порядку.

6.5 У разі недосягнення угоди в досудовому порядку, спір вирішується в суді.

6.6 Агентство не несе відповідальності перед Клієнтом за понесені Клієнтом витрати і інші негативні наслідки виникли:

6.6.1 внаслідок недостовірності, недостатності та (або) несвоєчасності надання Клієнтом відомостей і документів, необхідних для виконання договору, внаслідок відмови від медичної страховки;

6.6.2 у разі якщо Клієнт не зможе здійснити подорож або скористатися окремими послугами через дії транспортних служб, прикордонного контролю, або інших дій офіційних органів України;6.6.3 внаслідок обмеження права Клієнта на пересування компетентними органами;

6.6.3 внаслідок втрати, втрати, крадіжки особистого багажу, цінностей і документів Клієнта в період поїздки;

6.6.4. внаслідок неявки або запізнення до місця надання туристичної послуги;

6.6.5 внаслідок порушення Клієнтом чинного законодавства України, санітарних і карантинних правил;

6.6.6 в зв'язку з знаходженням Клієнта в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння і внаслідок цього неможливість скористатися туристичними послугами;

6.6.7 в зв'язку з набуттям ним самостійно будь-яких товарів і послуг, не передбачених цим договором;

6.6.8 внаслідок невідповідності послуг очікуванням Клієнта;

6.7 Агентство та Туроператор не несуть відповідальність за невідповідність наданого туристичного обслуговування суб'єктивним очікуванням і оцінками Клієнта.

6.8 Агентство не несе відповідальність за невиконання Туроператором своїх зобов'язань, в тому числі - в зв'язку з ненаданням Туроператором всіх або частини послуг, що входять до туристичного продукту, в зв'язку з припиненням або зупиненням Туроператором (або іншими особами, які надають послуги, що входять до туристичного продукту) своєї діяльності. У цьому випадку відповідальність несе Туроператор, відомості про який вказані в Додатку до цього договору.

6.9 Агентство не несе відповідальності за додаткові туристичні послуги, самостійно замовляються і оплачувані Клієнтом під час поїздки.

6.10 У разі якщо дії Клієнта завдали шкоди Агентству і третім особам, з Клієнта стягуються збитки в розмірах і в порядку, передбачених чинним законодавством.

6.11 Клієнт несе відповідальність за забезпечення належного захисту від несанкціонованого використання третіми особами конфіденційних даних.

7. Обставини непереборної сили

7.1 Агентство звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим договором, якщо таке невиконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили, в тому числі землетрусів, повеней, цунамі, пожежі, тайфуну, снігового замету, воєнних дій, масових захворювань, страйків, обмежень перевезень, заборони торгових операцій з певними країнами, терористичних актів та інших обставин, що не залежать від Агентства. У разі настання обставин непереборної сили кожна зі сторін має право відмовитися від виконання договору з застосуванням наслідків п. 5.4. справжньої угоди.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1 Всі додатки і доповнення до цього договору є його невід'ємною частиною.

8.2 Перед бронюванням і оплатою за договором Клієнт ознайомився з інформацією, наданою Агентством відповідно до п. 2.1.2 цього договору, а також з інформацією:

8.2.1 про правила перебування і про умови безпеки в місці тимчасового перебування, основні особливості перебування;

8.2.2 про вимоги, що пред'являються владою місця тимчасового перебування;

8.2.3 про те, що Агентство не відповідає за можливі неточності, допущені в готельних та інших рекламних проспектах, які виготовлені без його участі;

8.2.4 про те, що суб'єктивна оцінка Клієнтом послуг не є критерієм їх якості;

8.2.5 про те, що в окремі періоди (свята, канікули і т.п.) з боку туроператора можливі додаткові збори, які не входять у ціну контракту;

8.2.6 про умовність класифікації засобів розміщення і особливості засобів розміщення в країні тимчасового перебування, про склад послуг засобів розміщення, зазначеного в заявці;

8.2.7 про розрахункову годину заселення в готель і виселення з готелю;

8.2.8 про необхідність придбання медичної страховки і про умови страхування;

8.2.9 про умови проживання і харчування в об'єкті розміщення, про порядок надання екскурсій і додаткових послуг;

8.2.10 про те, що в безпосередній близькості від засобу розміщення можуть в будь-який час початися будівельні, інженерні роботи, зводитися або перебувати комунікації та обладнання, можуть розташовуватися магазини, ресторани, дискотеки, автостоянки, інші організації, освітлювальні щогли, можуть проходити пішохідні, автомобільні, залізниці і т.д., в результаті чого можливе виникнення небажаних шумових, візуальних ефектів, запахів, вібрацій і т.д. При цьому вказані явища знаходяться поза сферою компетенції Агентства і воно відповідальності за даних обставин не несе;

8.2.11 про правила поведінки під час туристичної поїздки, у тому числі про необхідність поваги місцевих традицій і звичаїв, дбайливого ставлення до культурної спадщини і навколишнього середовища;

8.2.12 про стан природного середовища в місці відпочинку і про специфіку погодних умов;

8.2.13 про санітарно-епідеміологічну обстановку в місці тимчасового перебування;

8.2.14 про необхідність дотримання правил особистої безпеки, про необхідність зберігання грошових коштів та іншого майна в сейфах готелю і про порядок їх використання

8.2.15 про небезпеки, з якими можлива зустріч при здійсненні подорожі.

8.3 Якщо інше не передбачено додатковими умовами Заявки Клієнтам не гарантується їх вселення в номери готелю негайно по їх прибуттю в готель, а також їх виселення з номерів готелю безпосередньо перед відбуттям з готелю. Дана умова договору пов'язане з розрахунковою годиною (час заселення / виселення в / з номера готелю), які встановлюються за кожним готелем самостійно, і застосовується з метою мінімізації фінансових витрат Клієнта по оплаті вартості проживання в готелі.

Орієнтовно розрахунковий час в готелях настає о 14 год 00 хв. Заселення в номер готелю раніше розрахункового години, так само як і виселення з його номера пізніше розрахункової години, тягнуть зобов'язання по оплаті вартості повної доби проживання в готелі, незалежно від фактично проведеного в номері готелю часу до / після настання розрахункової години.

8.4 Клієнт повідомлений про основне мовою спілкування місця перебування і можливі труднощі, пов'язаних з його незнанням.

8.5 Клієнт, а також учасники поїздки, зазначені в договорі та додатках до нього, висловлюють свою письмову згоду на обробку персональних даних, що використовуються при складанні заявки, а також при заповненні анкети в об'єкті перебування.

Найменування, адреса і банківські реквізити Агентства:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОРІ ХОТЕЛС ГРУП"
ЄДРПОУ 39731526
Адреси: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, Чайки, ВУЛИЦЯ Валентина ЧАЙКИ, 16
БЦ «Юта-Сервіс»
р / р UA87 3808 0500 0000 0026 0096 83824
в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
067 63 53 800
067 608 35 35

Київська Область
вул. Валентини Чайки, 16